mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Instytut 

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Fotoreportaże Historia Instytutu  

Instytut

Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego prowadzi działalność naukową i dydaktyczną, która ma na celu rozwijanie zarówno badań podstawowych, jak i badań w obrębie dziedzin psychologii stosowanej oraz kształcenie umożliwiające absolwentom efektywne realizowanie zadań, jakie współczesny świat stawia przed psychologami.

Aspekt aplikacyjny jest wyraźny w zdecydowanej większości prowadzonych projektów badawczych. Wynika to ze świadomego ukierunkowania ośrodka na współpracę ze środowiskiem, w jakim funkcjonują zarówno pracownicy, jak i studenci i absolwenci. Wrażliwość i otwartość na bieżące problemy doświadczane przez ludzi, a wynikające z transformacji nie tylko społeczno-ekonomicznej, ale również kulturowej i cywilizacyjnej, wyznacza obszary penetracji empirycznej. Uzyskane w badaniach rezultaty przyczyniają się do wzbogacania i aktualizowania na bieżąco treści i sposobu kształcenia, zmierzającego do jak najlepszego przygotowania absolwentów do roli zawodowej psychologa, której istotą ma być elastyczność i umiejętność reagowania na oczekiwania i wyzwania codziennego życia w szybko zmieniającej się rzeczywistości.

O sile naukowej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego decydują przede wszystkim badania w obrębie różnych gałęzi psychologii stosowanej - pracy i organizacji, psychologii sądowej, psychologii zdrowia i jakości życia, psychologii wychowawczej i kliniczno-wychowawczej, również psychologii ekologicznej.

W ostatnim czasie coraz wyraźniejszy staje się także nurt badań podstawowych - przede wszystkim w odniesieniu do społecznego funkcjonowania człowieka (np. stereotypy płci, mechanizmy władzy i wpływu społecznego), perspektywy temporalnej, emocji i osobowości oraz mentalności współczesnego człowieka. Znaczące miejsce w działalności naukowej Instytutu zajmują również prace o charakterze metodologicznym oraz przedsięwzięcia mające na celu opracowanie nowych narzędzi pomiarowych.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonych badań znajdują się w dziale Badania naukowe.

27.06.2017

Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii