mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Instytut > Pracownicy > Brol 

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy Dla Pracowników Fotoreportaże Spacer po Wydziale Tła do prezentacji Logotypy Historia Instytutu Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną  

mgr Michał Brol

Zakład Psychologii Pracy i Organizacji

asystent


E-mail: --
Pokój: 329
Terminy dyżurów:
17 stycznia (środa): 11:30-13:00
24 stycznia (środa): 8:30-10:00
24 stycznia (środa): 14:30-18:00

Wykształcenie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii, psychologia, jednolite studia magisterskie stacjonarne
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, politologia, jednolite studia magisterskie stacjonarne
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania, studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań

Zainteresowania naukowe

 • Relacje mniejszość-większość, zagadnienie wpływu mniejszości oraz gotowości do sprzeciwu w grupach społecznych i zespołach
 • Wykorzystanie filmu w uczeniu się i nauczaniu
 • Związek psychologii i filmu

Wybrane zrealizowane projekty

 • Psycholog w projekcie "Szeksploracje kultury" zrealizowanym przez Gdański Teatr Szekspirowski (2013)
 • Współautor projektu "IKEA dla Centrum Zimbardo"; współpraca ze Stowarzyszeniem FIL, IKEA oraz Kobold PR (2013/2014)
 • Wykonawca w projekcie Narodowego Centrum Nauki "Jak młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym radzi sobie ze stresem? Dynamika zmian w obrębie symptomów emocjonalnego odrętwienia"
 • Uczestnictwo w międzynarodowym projekcie "Przedsiębiorcy w Polsce, Niemczech i Holandii - ich droga do sukcesu" (diagnoza kadry kierowniczej i pracowników)
 • Koordynator konkursu Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla studentów i doktorantów (od 2010)

Członkostwo w towarzystwach naukowych

 • IAAP - International Association of Applied Psychology
 • APA - American Psychological Association
 • PSPO - Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji
 • PTP - Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Pełnione funkcje

 • Koordynator Zespołu ds. Współpracy z Otoczeniem (m.in. organizacja i promocja wydarzeń, współpraca z Sekcją Prasową UŚ, współpraca ze szkołami, redakcja strony internetowej)
 • Sekretarz Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia dla kierunku psychologia
 • Opiekun praktyk dla profilu psychologia pracy i organizacji
 • Opiekun Studenckiego Koła Psychologii Organizacji
 • Opiekun I roku kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi od roku akademickiego 2016/2017 (studia stacjonarne)

Współpraca międzynarodowa

 • Wyjazdy zagraniczne szkoleniowe, naukowe i dydaktyczne: Kostiuk Institute, Kijów, Ukraina (2010), Tallinn University of Technology, Estonia (2012), Malaga University, Hiszpania (2013), Università degli Studi di Palermo, Włochy (2013), Universidade da Madeira, Portugalia (2014)
 • Współpraca naukowa i dydaktyczna z Florida Institute of Technology (Melbourne, USA)

Wybrane publikacje


Brol, M. (2016). Różnice pokoleń na rynku pracy? Nowe spojrzenie na znane zjawisko. W: Społeczeństwo i Edukacja, 21 (2).

Brol, M., Skorupa, A. (2014) (red.). Psychologiczna praca z filmem. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Brol, M. (2014). Psychologia i film, [w:] M. Brol, A. Skorupa (red.), Psychologiczna praca z filmem. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Brol, M. (2014). Młodzi w grupie, młodzi jako grupa. Znaczenie mniejszości, [w:] A. Wilczyńska (red.), Młodzież na biegunach życia społecznego (s. 103-119). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Brol, M. (2014). Rola filmu w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. W: B. Kożusznik, J. Polak (red.), Uczyć z pasją (s. 209–232). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
MB_15m.jpg


Pliki do pobrania

Propedeutyka psychologii pracy i organizacji 2017-2018 - kryteria zaliczenia i zapisy do moodle - Propedeutyka psychologii pracy i organizacji 2017-2018 Zajęcia nr 1.pdf

<< wróć do listy pracowników


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii