mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Instytut > Pracownicy > Rachwaniec-Szczecińska  

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy Fotoreportaże Dla Pracowników Spacer po Wydziale Tła do prezentacji Logotypy Historia Instytutu Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną  

mgr Żaneta Rachwaniec-Szczecińska

Zakład Psychologii Ogólnej

asystent


E-mail: --
Pokój: 331
Terminy dyżurów:
Wtorki 15:00-16:00, preferowany wcześniejszy kontakt mailowy.

UWAGA!
ZMIANA TERMINU POPRAWY
Poprawa kolokwiów z przedmiotu różnice indywidualne odbędzie się 24.01 o godz. 17 w sali 331. Do poprawy zobowiązani są WSZYSCY studenci którzy otrzymali ocenę niedostateczną.
Studenci mający ponadprogramową ilość nieobecności, proszeni są o kontakt mailowy w celu omówienia zasad i formy zaliczenia nieobecności. Przypominam, że zgodnie z sylabusem, studenci mający więcej niż 2 nieobecności, nie uzyskają zaliczenia ćwiczeń, co wiąże się z niedopuszczeniem do pierwszego terminu egzaminu. Podczas dyżuru 24.01 będzie również możliwość obejrzenia kolokwiów i uzyskania wpisów. Podobnie, możliwość zapoznania się z pracami i uzyskania wpisu będzie podczas dyżuru 30.01, który odbędzie się w godzinach 9-10.

Dodatkowy termin odrabiania zajęć, które wypadły z powodu mojego zwolnienia: piątek 26.01 13:30-15.Życiorys naukowy:
W ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych:
2009: socjologia, tytuł magistra
2010: psychologia, tytuł magistra
2013: tytuł psychologa sportu Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

Prowadzone zajęcia rok akademicki 2017/2018:
Psychologia różnic indywidualnych
Poznawcza psychologia stosowana

Publikacje:

*Rachwaniec-Szczecińska, Ż. Film jako narzędzie wspierające sukces zawodników i drużyn sportowych (w druku)
*Rachwaniec-Szczecińska, Ż, Żyłkowska, A. Film w edukacji seksualnej. Na przykładzie polskich i skandynawskich produkcji (w druku)
*Rachwaniec-Szczecińska, Ż, Żyłkowska, A. (2017). Dzieci i młodzież w cyberprzestrzeni - zagrożenia z perspektywy psychologicznej i seksuologicznej. W: Monika Maciąg, Kamil Maciąg, "Dzieci i młodzież w XXI w. Ujęcie społeczne", (s. 251-260). Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o.o.
*Astaszow, B., Rachwaniec-Szczecińska, Ż. Wyzwania i problemy temporalne współczesnego człowieka - perspektywa psychologiczna. W: Monika Maciąg, Kamil Maciąg, "Zagrożenia i problemy cywilizacyjne w XXI w. Przegląd i badania", (s. 74-81). Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o.o.
*Rachwaniec-Szczecińska, Ż., Grabowski, D. (2017). Satysfakcja z pracy, poczucie koherencji i etyka pracy na przykładzie pracowników call center. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej seria: Organizacja i Zarządzanie, 106, 1981, 207-216.
*Grabowski D., Rachwaniec-Szczecińska Ż. (2016). Etyka pracy i wartości realizowane w pracy a zaangażowanie pracowników. Czasopismo Psychologiczne, 22, 1, 81-90.
*Grabowski D., Rachwaniec-Szczecińska Ż. (2015). Poczucie koherencji, etyka pracy jako predyktory zadowolenia z pracy. Rozprawy społeczne, 9, 61-67
*Rachwaniec-Szczecińska, Ż. (2014). Żyję cicho krwawiąc - problem zachowań samobójczych wśród młodzieży na przykładzie filmu "Sala samobójców". W: M. Brol, A. Skorupa, "Psychologiczna praca z filmem", (s. 291-337). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
*Grabowski D., Rachwaniec-Szczecińska Ż. (2014). Poczucie koherencji a etyka pracy. Składniki poczucia koherencji jako predyktory wymiarów etyki pracy. Czasopismo psychologiczne, 20, 219-228
*Rachwaniec-Szczecińska, Ż. (2013). Synowie jedynacy i znikające córki: o pozycji kobiet w Chinach. Pisma Humanistyczne, 9, 213-228.

<< wróć do listy pracowników


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii